Radio Stations

Most Popular Online Radio Channels in Sri Lanka

Shakthi FM
Shakthi FM
FM 103.9 / 104.1
Sooriyan FM
Sooriyan FM
FM 97.0
Hiru FM
Hiru FM
FM 96.7
Neth FM
Neth FM
FM 94.8
SLBC FM
SLBC FM
FM 89.6 / 89.8
Rangiri FM
Rangiri FM
FM 104.4 / 105.7
Savanata Sisilasa FM
Savanata Sisilasa FM
Online FM
Vidiyal FM
Vidiyal FM
Online FM
Shaa FM
Shaa FM
FM 90.9 / 91.1
Sirasa FM
Sirasa FM
FM 106.5 / 106.7
Siyatha FM
Siyatha FM
FM 98.4 / 98.2
YES FM
YES FM
FM 100.8 / 101
Y FM
Y FM
FM 92.6
SLBC - Sinhala National Service
SLBC - Sinhala National Service
FM 91.7 / 91.9
Lite 87 FM
Lite 87 FM
FM 89.2
TNL Radio FM
TNL Radio FM
FM 99.2 / 101.8
Star Tamil FM
Star Tamil FM
FM 90.6
Rhythm FM
Rhythm FM
FM 95.6
KISS FM
KISS FM
FM 96.9
Royal FM
Royal FM
FM 90.1 / 107.3
Sun FM
Sun FM
FM 98.9 / 98.7
COPYRIGHT © 2021 ONLINE LANKA FM | ALL RIGHTS RESERVED NGT LANKA